Historie rodu Holíků z Bořeňovic

tp://matriky.archives.cz/matriky_lite/
Africký kmen Lembů je židovského původu. Pochází od několika málo, údajně 7 Židů, kteří před 2 500 lety utekli do Afriky. Krátký dokument si poslechněte zde: http://media.rozhlas.cz/_audio/02021030.mp3
1  
2  
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)