Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Původ jména Holík

Co říká literatura o významu rodového příjmení „Holík“ ? Vyvinulo se toto příjmení ze jména původně osobního a kdy se toto příjmení (či jméno) poprvé objevuje ve starých písemných záznamech ?

Dosud se mi podařilo najít nejstarší zmíňku o jménu Holík v 1. pol. 14. stol. , v souvislosti se soudním procesem mezi Havlem z Drachkova a Ondřejem z Hrádku. Tento soudní spor probíhal roku 1321. Jako  soudce či žalobce, zastupující poškozeného Havla z Drachkova, je v Zemských Deskách zapsán Holík z Drachkova ( Holik de Drahcowa ). S největší pravděpodobností se jednalo o příbuzné, kteří měli stejný rodový původ. Zatím nebylo možno z dostupných údajů tento předpoklad ověřit.

   Abychom zjistili význam rodového jména „Holík“, nahlédněme do literatury:

 Jungmannův Slovník naučný vysvětluje původ jména Holík takto:

 Holík = holý, t.j. bezvlasý člověk, či také bezvousý, mladý člověk, hoch, v lužickém jazyku též holec“.

 František Kotta píše ve svém slovníku toto :

 Holík = holec = holý, bezvlasý“ a jako příklad uvádí rčení: „Za krále holce, když byla za groš ovce, za krátký čas byla o groš dráž a malý beránek byl přidánek.“ A dále o původu jména píše: „......= bezvousý mladík, chlapec,= nahý, otrhaný člověk, = vodič psů (Hundsjunge), = mnich (od holé hlavy).

 Oldřich Kortus (genealog, který se podílel na zpracování rodokmenu Sternbergů), píše ve svém dopise z roku 2002:

„…píšete o Holíkovi z Drachkova. Zde je Holík osobní jméno, ze kterého se později stalo příjmení …např. Mareš z Újezda je prapředek Lobkowiczů….“

 PhDr. Petr Nejedlý (vedoucí oddělení vývoje jazyka – Ústav pro jazyk český, píše ve svém dopise v r. 2004):

„ Jméno Holík mohlo být dáno člověku ze dvou důvodů: buď bylo motivováno nápadným vzezřením člověka, zejména tím negativně vnímaným (zde neochlupený – na těle, na hlavě – to nelze specifikovat), nebo bylo dáno jako tzv. tabuová náhražka za jméno skutečné – ta se dávala jako ochrana před zlými duchy, protože těm znalost jména umožňuje, aby nad dítětem získali moc (holík označuje nedospělého jedince, srov. dnešní označení ptačího mláděte holátko). Jméno se pak pochopitelně mohlo mechanicky přenášet z původního nositele (u něhož bylo „odůvodněno“) i na potomky v dalších generacích (bez ohledu na jejich vlastnosti apod.) Nehraje roli, zda jde o osobní jméno z dávných dob jednojmennosti nebo z dob mladších, kdy se přidávala k jménu křestnímu přízviska (popř. od 18. stol. dnešní dědičná příjmení).

Posledni komentare
10.09.2021 13:59:03: „Holík = holý, t.j. bezvlasý člověk, či také bezvousý, mladý člověk, hoch, v lužickém jazyku též hol...
07.06.2016 21:07:07: právě téma!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))) [:tired:] pujcka ihned domazlicko
Holýšov.pdf, (4.51MB)
Podařilo se mi objevit zajímavý článek, který se zaobírá historií Holýšova, vznikem názvu této obce a příjmení, která vychází ze stejného slovního základu "holý". Je zde zmiňováno i příjmení Holík. Rozhodně stojí za přečtení !
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)