Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Mnichovice - pobělohorský exulant Jiří Holík

rod Holíků v Mnichovicích

Z Městského úřadu v Mnichovicích a z gruntovních knih Komorního Hrádku se mi podařilo získat tyto zajímavé informace (původní info též od pana Zemana z 60-tých let 20. století):

K rodu HOLÍKŮ v Mnichovicích:
GRUNT č.18:
r. 1607 - Kříž, mlynář
r. 1623 - Jan Slavík
r. 1647 - Pavel Holýk
r.1693 - Václav Kratochvíl
r. 1716 - Matěj Kuttner (k roku 1716 jakási zmíňka o Pavlu Holýkovi, jedná se o vyplacení nebo dluhy...) Záznamy v gruntovní knize Komorní Hrádek  č. 59.
GRUNT č.39:
V roce 1635 je v Michovicích uváděn Pavel Holík, kovář, pocházející ze vsi Bořanovice u Divišova. Jmenovaný si zakoupil grunt č. 39 (později 32). Doklad o tom, že pocházel z Bořeňovic, se nachází v gruntovní knize Komorní Hrádek č.60, kde je k roku 1635 uveden "Pavel Holík bořenovský". 
 
GRUNT č.52  (dnes č.15)
Podle RYCHTY MNICHOVICKÉ z roku 1612 připomíná se rod Holíků rokem 1622 Václavem Holíkem (z Čenovic u Divišova) chalupníkem a kovářem, který se v roce 1622 přiženil k vdově Dorotě po Vítu Slavíčkovi (předchozím majiteli) na grunt a kovárnu č. 52 (nyní č. 15). Kolem roku 1640 byl Holíkův grunt s kovárnou vojenskou hordou vypálen. V. Holík odešel pravděpodobně do Říčan, kde byl rod Holíků usazen. Václav Holík měl dvě dcery, Annu a Alžbětu. Záznam o této rodové větvi je v gruntovní knize Komorní Hrádek č. 60. K roku 1716 je ještě záznam "....po Alžbětě Holíkové, která do Moravy zběhla..."

Roku 1652 koupil pustý grunt po Václavu Holíkovi Matěj Babička (za něj byla provdána dcera Václava Holíka Anna Holíková, nar. 1637).
Grunt s kovárnou po Matěji Babičkovi (nyní to pusté místo) koupil pro svého syna Pavla Pavel Holík. tato informace  s největší pravděpodobností znamená, že se v případě Václava Holíka z Čeňovic a Pavla Holíka staršího z Bořeňovic jednalo o příbuzné. Navíc byli oba kováři.
Pavel Holík, tak řečený mladší se zde usadil r. 1674. Jeho žena Majdaléna s ním měla syny Jiřího a Jana a dceru Annu.
Z druhého manželství Pavla Holíka se narodili: Pavel 1651, Václav 1655, Majdaléna 1658, a Tomáš 1663.

V gruntovní knize je záznam, že roku 1680 Pavel Holík zemřel.
 Rod Holíkův byl tedy také usazen v Čeňovicích u Divišova, kraj Kouřimský, a vyskytuje se již v první polovině 17. století v benešovských matrikách. Je velmi pravděpodobné, že se jednalo o blízké příbuzné bořeňovských Holíků. V Mnichovicích v indexu narozených r. 1704 je uveden Lukáš Holík z Čeňovic (Křest Lukáše Holíka v místní matrice narozených vysvětluje se tím, že farnost choceradská byla po bitvě bělohorské přidělena k farnosti mnichovické). Další podrobnosti o čeňovické větvi Holíků uveřejním v samostatné kapitole.
Žádné komentáře
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)