Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Mnichovice - pobělohorský exulant Jiří Holík

Jiří Holík

Jiří Holík

Georgi Holyk.jpg

V knize "Neu-vermehrtes Vierfaches Garten-Büchlein", vydané v Lipsku roku 1709 se objevuje na titulní straně tato kresba muže - sadaře, který provádí zahradnické práce (roubování). Může se jednat o Jiřího Holíka ?

 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)