Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Mnichovice - pobělohorský exulant Jiří Holík

Holyk, Georg: Neu-vermehrtes Vierfaches Garten-Büchlein

Holyk, Georg: Neu-vermehrtes Vierfaches Garten-Büchlein

bsb10296024_00007.jp

Kniha je zde, na této adrese: http://books.google.de/books?id=__E6AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false  

 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)