Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Mnichovice - pobělohorský exulant Jiří Holík

Holyk, Georg: Dreyfaches Garten-Büchlein, 1693

Holyk, Georg: Dreyfaches Garten-Büchlein, 1693

Dreyfaches Garten 16

Kniha je zde.

 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)