Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Mnichovice - pobělohorský exulant Jiří Holík

Heldur Sander

Heldur Sander

H_Sander.jpg

Heldur Sander, estonský dendrolog, který má povědomost o Jiřím Holíkovi a dokonce se snaží o to, aby v dvouletém působišti Jiřího Holíka, v estonské vesnici Kullamaa byla umistěna pamětní deska. Životopis a dílo pana Heldura Sandera naleznete zde.

 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)