Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Mnichovice - pobělohorský exulant Jiří Holík

další zmíňka o Jiřím Holíkovi

Zmíňka o Jiřím Holíkovi je též v magisterské diplomové práci Petry Klouparové z roku 2009:

http://is.muni.cz/th/163822/ff_m/DP_Zahradkarske_kolonie_Klouparova.pdf
Jiří Holík (1634 nebo 1635 – 1707 aţ 1710)

Narodil se v Mnichovicích u Prahy v rodině luteránského měšťana. V dětství
byl násilně odveden od ovdovělého otce a vychován v jezuitském učilišti v Praze.
Později byl vysvěcen na kněze. Jeho rodinná evangelická výchova ho dovedla
k emigraci do Ţitavy, Švédska, Královce a do Rigy. V Královci došlo ke zlomu v jeho
ţivotě, kdyţ se stal zahradníkem a zakládal zahrady pro bohaté měšťany. Zde
aplikoval nové šlechtitelské metody, druţení, sedélkování, triangulaci, které natrvalo
ovlivnily zahradnictví. Jeho dalším působištěm se stala Riga, kde na sebe pro své
objevy v zahradnictví obrátil pozornost celé měšťanské společnosti. Dělal osvětu
mezi obyčejnými lidmi, zakládal zahrady, psal odborné knihy. Napsal několik knih
se zahradnickou tématikou, které byly postupně doplňovány.
Žádné komentáře
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)