Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Mnichovice - pobělohorský exulant Jiří Holík

Citace z knihy Krvavý pláč země české

Citace z knihy Krvavý pláč země české

Holik - citace z kni

V časopise Svoboda - ročník I, číslo 1,  15.1.1867 vyšel článek, ve kterém je zveřejněn úryvek z knihy Jiřího Holíka Krvavý pláč země české.

 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)