Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Holíci v Třemošnici

Propojení třemošnické a bořeňovské větve Holíků !

Podařilo se kontaktovat potomky třemošnické větve rodu Holíků a dohledat další matriční údaje. Potvrdilo se, že tato rodová větev měla svůj původ v Bořeňovicích, a to přes Josefa Holíka, narozeného roku 1811 v Křemení 7. Jeho otec byl Josef Holík, domkář v Křemení 7, který se roku 1784 narodil v Bořeňovicích a v roce 1807 se do Křemení přiženil, když si vzal Kateřinu Kalčíkovou z Křemení 27. Jejich syn Josef (*1811) se pak oženil s Marií Trojanovou z Humence a přestěhoval se do Třemošnice, kde se věnoval obuvnickému řemeslu v č.p. 28. Dá se říci, že založil obuvnickou dynastii třemošnických Holíků. Později se 4 členové tohoto rodu (všichni obuvníci) přestěhovali do Prahy, a to do tehdy samostatných obcí Žižkov a Vinohrady. V současné době žijí potomci Žižkovské větve Holíků na Praze 4 (pan Vilém Holík) a na Praze 6 (pan Petr Holík). Podařilo se získat další fotografie členů rodu Holíků a též některé cenné údaje. Informaci o tom, že byl některý z předků rodu Holíků halapartníkem na zámku Chlumec je však třeba ověřit. Děkuji tímto zmíněným pánům za cenné informace. Podařilo se tak propojit dvě rodové větve, které měly společného předka před více jak 200 lety, tedy před 8 generacemi.
Žádné komentáře
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)