Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Holíci v Chotýšanech

Holík v Takoníně a Praze - MATĚJ HOLÍK

V policejních záznamech se mi podařilo najít zmíňku o Matěji Holíkovi, pokračovateli této rodové větve Holíků v Chotýšanech a původem z Bořeňovic, narozeném roku 1819 v Takoníně. Matěj se objevuje se svou ženou Kateřinou Procházkovou v ohlašovacím policejním záznamu z roku 1857, a to s uvedeným bydlištěm  Praha - Košíře č. 37, kam se v uvedeném roce přestěhoval, nejspíše ze zmíněného Takonína. Bylo mu tehdy i jeho ženě 38 let. Jsou zde zmíněny jeho dvě dcery Marie Holíková, naroz. 1847 a Anna Holíková, naroz. 1852. Z dostupných záznamů vyplývá, že Matěj Holík neměl syna a jeho rodová větev neměla s největší pravděpodobností další pokračování po mužské linii.

 

Žádné komentáře
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)