Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Holíci v Bořeňovicích

NEJSTARŠÍ ZMÍŇKA o rodu Holíků v Bořeňovicích

Zápis  v  nejstarší  matrice ( č.1 )  Farního  úřadu  církve  římsko - katolické  města  Benešov  z 26. října 1629, ve které je na straně 82 zaznamenán Jan Holíků jako kmotr na křtinách novorozence Martina. Jedná se o dosud nejstarší nalezenou zmíňku o rodu Holíků v souvislosti s Bořeňovicemi. Přepis textu: „Borzenowycz, téhož dne ( 26.10.1629) pokřtěn jest syn, dáno mu jméno Martyn. Otec:  Pawel chalupník , Matka: Kateřina, Kmotr: Jan Holýků, Martyn Březyna, Marjana Šafářka…….“  Lze se domnívat, že se jednalo o Jana Holíka žijícího v Bořeňovicích, který se objevuje po více jak 25-ti letech v Berní rule či mohlo jít o otce zmíněného Jana ze soupisu Berní ruly. (zdroj: SOA Praha)

Žádné komentáře
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)