Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Holíci v Bořeňovicích

grunt v pol. 18. století - JAKUB HOLÍK

Dalším hospodářem na bořeňovickém gruntě byl Janův potomek (syn či vnuk) Jakub Holík, narozený kol. roku 1650. Jakub je zapsán v tzv. Tereziánském katastru, v soupisu pořízeném roku 1713. V té době započaly práce na novém, dokonalejším podchycení poddanské půdy. Plocha půdy však tehdy nebyla zjišťována měřením, ale odhadem. Jednotliví hospodáři výměru svých polí přiznávali odhadem podle počtu vysetých korců obilí. Aby byl počet korců menší a tím i menší udaná plocha polí, brali sedláci za jednotku ”vršený korec”. Proto bylo nařízeno, že jednotkou výsevku musí být ”Pražský korec” rovný či sháněný, kde  navršená čepička obilí byla shrnuta, sháněna, či štrychována. Tímto opatřením se napočítalo na gruntech mnohem více korců než při generální vizitaci roku 1654. Hospodáři Jakubovi bylo roku 1713 již 63 let. Ve svém přiznání udal celkovou výměru své půdy 22 strychů (korců), z nichž jsou 3 strychy uvedeny jako ladem ležící. Později, roku 1718, bylo provedeno již přesné měření, podle kterého měl grunt výměru orných polí téměř 38 strychů, tedy přibližně 11 hektarů. Co se týče výměry luk, ta je udána v množství 7 fůr (naložených vozů senem). Jakub Holík dle přiložené tabulky ”mohl chovati” na gruntě 1 koňský a 2 volské potahy, 2 krávy, 2 jalovice, 4 ovce a 1 svini. Jako děti Jakuba a Anny Holíkových se v matrikách objevují: dcera Sybila, která se provdala 8.10. 1684 za Jana Nováka z nedaleké vesnice Jezero, k jehož velkostatku byly v té době Bořeňovice připojeny. Dcera Eva se provdala 23.11. 1688 za Matěje Benáka z Bořeňovic. Benákovi patřili v té době k velkým sedlákům a později (roku 1715) se Matěj Benák objevuje v matričním zápise i jako rychtář. Dcera Anna se 27.1. 1715 vdává za Václava Novotného z vesnice Milovanice, když se předtím objevuje v matričních zápisech z let 1713 a 1714 jako „drůžice“ na svatbách. Dcera Kateřina se 24.11. 1715 účastní jako drůžička svatby Jana Frka a Doroty Blechovy z Bořeňovic, další její osudy nejsou známy. Poslední dcera Marie Anna se 25.9. 1719 objevuje jako svědek na svatbě Ondřeje Dolejšky a Anny Rozsypalovy, poté se 3.11. 1720 vdává za Jakuba Mosteckého. Syn Matěj, narozen 13.2. 1698 se objevuje roku 1723 jako svědek v Chotýšanech na svatbě Jana Měchury a Roziny Pekařovy, později se žení s Marií Magdalénou (cca 1729) a narodí se mu dcery Anna, Kateřina a syn Matěj. Dalším Jakubovým synem byl Jan, narozený 6.6. 1703, další jeho osudy nevíme. Následoval Pavel, narozený 3.1. 1707- tento budoucí hospodář na gruntě se žení 18.10. 1733 s Kateřinou Fryšovou, dcerou šafáře z Buchova (o něm v samostatné kapitole). Posledním dítětem Jakuba a Anny Holíkových byl Vojtěch, narozený 10.4. 1710, který se 11.11. 1731 oženil s Marií Holoubkovou. Jeho další osudy neznáme. Roku 1732 Jakub Holík umírá na tehdejší dobu v úctyhodném věku 82 let a je pohřben na hřbitově při chotýšanském kostele.

Žádné komentáře
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)