Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Holíci v Bořeňovicích

grunt na přelomu 18. a 19. století - ROZDĚLENÍ GRUNTU - JOSEF a JAN HOLÍKOVI

Po více jak čtyřech letech hospodaření na gruntě se oženil nejstarší syn hospodáře Jana Jan Holík s Annou Horákovou. Stalo se tak 22. listopadu 1796. Nevěsta pocházela z Dobříčkova č.p. 11, kde po svatbě oba manželé žijí a kde se jim rodí  děti:  roku 1797 Anna a roku 1800 Marie Magdalena.

Téhož roku 1800 se Janův bratr Václav Holík a druhý syn hospodáře Jana žení s Barborou Strakovou a zůstává na gruntě v Bořeňovicích, kde se mu rodí tyto děti: roku 1800 Václav, 1803 Jan, 1806 Barbora, 1809 Václav, 1812 Josef, 1815 Anna a jako poslední roku 1819 Matěj. Václav Holík se později stěhuje z rodných Bořeňovic do Chotýšan . O tom ale více v kapitole nazvané 30 let hospodaření Holíků v Chotýšanech”.

V pozemkové knize jemnišťského statku je zajímavý zápis z 20. prosince roku 1802, ve kterém se píše o handlu mezi Janem Petrem z Dobříčkova a bořeňovským Janem Holíkem, který žil toho času v Dobříčkově. Jednalo se o tzv. ”handl” chalupy č.p. 35, která byla postavena na pozemku holíkovského gruntu č.p. 22 někdy v letech 1796 - 1802. V pozemkové knize se píše: ”...poněvadž ta chalupa na gruntě otce Jana Holíka vystavena jest, tehdy z ohledu toho povinen jest držitel té chalupy Jan Petr každoročně Janu Holíkovi činže zaplatiti ....” Na této chalupě tedy dále hospodaří Jan Petr a Jan Holík nadále zůstává v Dobříčkově, kde se mu rodí další děti: roku 1802 prvorozený Jan, roku 1805 Kateřina a roku 1807 Václav.

 1. března 1807 se Janův otec hospodář Jan vzdává poloviny své selské živnosti ve prospěch svého syna Josefa Holíka a jeho manželky Kateřiny roz. Kalčíkové. Stalo se tak měsíc po Josefově svatbě a Josefovi bylo v té době 22 let. Janovi hospodáři  bylo 63 let a zřejmě již na práci na gruntě nestačil. V pozemkové knize je totiž zaznamenáno, že k převodu poloviny gruntu došlo: ”.....z příčiny jeho starosti a nedostatečnosti k dalšímu hospodaření....”. Na gruntě jsou tedy dva hospodáři: otec Jan a syn Josef. Josefův bratr Jan nadále zůstává v Dobříčkově, kde se mu roku 1809 rodí syn František.

30. prosince 1810 došlo k dohodě mezi bratry Josefem a Janem, kteří spolu uzavřeli smlouvu. Stalo se tak ”....na velkou žádost a ustavičné naléhání jejich otce Jana Holíka.....”. Josef přenechal svému bratru Janovi svojí polovinu gruntu za 1600 zlatých a novým  (polovičním) hospodářem se stává Jan Holík. Druhou polovinu gruntu si ponechal otec Jan se svou manželkou Barborou až do své smrti, tedy do roku 1820. Po této dohodě mezi oběma bratry se stěhuje Jan z Dobříčkova zpět na grunt do Bořeňovic, kam se vrací po 13 letech. Roku 1813 se mu v Bořeňovicích rodí dcera Kateřina, která však záhy umírá. Dále následují: roku 1816 Kateřina a jako poslední dítě roku 1819 Barbora. Celkem měl tedy Jan Holík se svou ženou Annou 8 dětí.

  11. ledna 1820 umírá starý hospodář a Janův otec Jan Holík ve věku 75 let.

Žádné komentáře
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)