Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Holíci v Bořeňovicích

grunt na konci 18. století - JAN HOLÍK

Roku 1792 převzal grunt po svém otci Pavlovi Holíkovi (1707-1761) a novým hospodářem se stal jeho syn Jan Holík, narozený 1. prosince 1745. Byl o tom učiněn zápis do pozemkové knihy jemnišťského statku 15. března 1792. Janovi, nastupujícímu hospodáři, bylo v té době téměř 47 let. Se svojí manželkou Barborou roz. Papežovou měl děti, kterým bylo v té době: Janovi 18, Václavovi 16, Pavlovi 14 a Josefovi 6 let, dceři Barboře 20 (ta byla již 3 roky provdána za Václava Červenku z Roubíčkovi Lhoty), Kateřině 12, Anně 8 a Magdaléně 2 roky. O rok později (1793) se hospodáři Janovi narodilo na gruntě poslední dítě, syn Matěj. Celkem měli Jan a Barbora 11 dětí, z nichž dvě dcery Anna (n. 1781) a Magdalena (n.1788) zemřely v kojeneckém věku. Jan Holík přebíral statek s celkovou výměrou téměř 32 jiter. Z tohoto množství bylo 27 jiter 133 sáhů orných polí a 5 jiter 1368 sáhů luk (včetně zahrady a pastviště). Přepočítáno na dnešní plošné míry se jednalo o výměru 19 hektarů. Statek byl však zatížený jednak kontribucemi a jednak starými dluhy po otci Pavlovi. Celkové zadlužení činilo 561 zlatých a 3 krejcary. Pro představu uvádím přibližné ceny jedné měřice obilí v tehdejší době: pšenice 4 zl. 36 kr., žito 3 zl., ječmen 2 zl. 18 kr., oves 1 zl. 12 kr. a 1 centnýř sena 45 krejcarů. Ze starých dluhů po otci Pavlovi uvádím ten ”nejpikantnější”, totiž 16 zlatých, které dlužil bývalý hospodář šenkýři v nedalekém Jemništi.

Žádné komentáře
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)