Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Holíci - šlechtické rody

Holík z Drachkova - r.1318

HzD.jpg

Laurencius Holik de Wessecz - r.1380

Laurencius Holik de

Wenceslaus Holyk de Karoli -r.1405

Wenceslaus Holyk de

Kuneš Holík ze Skříšova - r.1418

Kunes Holik.png

V souvislosti s Pány z Dubé se v Zemských deskách objevuje v roce 1418 Kuneš Holík ze Skříšova .

Michal Holík z Panošího Újezda - r.1420

Michal Holík.png

zde

Václav Holík ze Strašic - r.1508

Václav Holík.png

Roku 1508 poháněl Václav Holík ze Strašic k soudu Magdalenu z Vrtby. Nejspíše člověk svobodný, nyní pod tlakem nové majitelky panství , vdově po Litvínovi z Klinštejna.

Zikmund Holík z Drhonic - r.1579

HzDr.gif

 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)