Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Holíci odjinud

Pavel Holík r. 1573 - Mstětice

Grunty v Mstěticích

Mstětice skládaly se ke konci XVI: st. z 10 gruntů poplatných k panství Brandejskému a z jednoho, příslušného ke kapitule Boleslavské. Z rozlohy gruntů těchto jest patrné, že dvůr kapitulní vznil před vysazením vsi, ježto grunty strany Brandejské kupily se kolem něho, a sice počínala řada jejich nynějším číslem 12, načež následovaly ještě tři grunty (č.12, 14 a 15) na straně jižní. Severní stranu tvořily dva grunty (č.1 a 2), kteréž kapitulní dvůr odděloval od dalších pěti gruntův. V zápisích kapituly Boleslavské ze XVII. st. nazývají se Mstětice městýsem.

  1. Grunt purkr. č.1, nyní č.12, r.1584 o jednom lánu, r.1605 o 14 kopách záh., r.1713 o 78 str., r.1761 o 123 měřicích, s platem o sv. Jiří 2 kop 6 gr., o sv. Havle 2 kop gr.míš., držel r.1573 Pavel Holík, r.1602 Jiří Balatka, 1610 rytíř Arnold Perkloser z Losenic, rada nad appellacími, po němž ve válce třicetileté zpustl; r.1660 koupil jej od panství Vít Haut, r.1681 následoval zeť jeho Jiří Klučina, jehož potomci na něm hospodaří a sice od r.1727 Vavřinec Klučina, po něm druhý bratr Tomáš Klučina, 1761 Jakub Klučina, 1804 Tomáš Klučina, 1839 Jan Klučina, 1858 Jan Klučina, 1898 Jan Fiala, 1906 Marie Fialová, rodem Klučinová.

info na stránce: http://dvorak-rodopis.cz/mistopis/obce/Mstetice/

Žádné komentáře
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)