Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Holíci odjinud


Petr Holík na Vltavě.doc, (8.62MB)
Petr Holík (37) se v Holešovicích narodil a chce tu i na trvalo zůstat. Je architektem, investorem i jediným stavitelem tohoto nevšedního příbytku na Vltavě...jen se podívejte na toto netradiční bydlení! 

Holíci v Chicagu

Frank and John 1931.

Bratři Frank and John Holik na fotografii z roku 1931. Bližší informace o rodu Holíků v Chicagu (původ ze Senetína) na stránkách: http://chicagofamilyhistory.wordpress.com/tag/holik/

Grunty v Mstěticích

Mstětice skládaly se ke konci XVI: st. z 10 gruntů poplatných k panství Brandejskému a z jednoho, příslušného ke kapitule Boleslavské. Z rozlohy gruntů těchto jest patrné, že dvůr kapitulní vznil před vysazením vsi, ježto grunty strany Brandejské kupily se kolem něho, a sice počínala řada jejich nynějším číslem 12, načež následovaly ještě tři grunty (č.12, 14 a 15) na straně jižní. Severní stranu tvořily dva grunty (č.1 a 2), kteréž kapitulní dvůr odděloval od dalších pěti gruntův. V zápisích kapituly Boleslavské ze XVII. st. nazývají se Mstětice městýsem.

  1. Grunt purkr. č.1, nyní č.12, r.1584 o jednom lánu, r.1605 o 14 kopách záh., r.1713 o 78 str., r.1761 o 123 měřicích, s platem o sv. Jiří 2 kop 6 gr., o sv. Havle 2 kop gr.míš., držel r.1573 Pavel Holík, r.1602 Jiří Balatka, 1610 rytíř Arnold Perkloser z Losenic, rada nad appellacími, po němž ve válce třicetileté zpustl; r.1660 koupil jej od panství Vít Haut, r.1681 následoval zeť jeho Jiří Klučina, jehož potomci na něm hospodaří a sice od r.1727 Vavřinec Klučina, po něm druhý bratr Tomáš Klučina, 1761 Jakub Klučina, 1804 Tomáš Klučina, 1839 Jan Klučina, 1858 Jan Klučina, 1898 Jan Fiala, 1906 Marie Fialová, rodem Klučinová.

info na stránce: http://dvorak-rodopis.cz/mistopis/obce/Mstetice/

Antonín Holík (neznámo odkud)

+21.2.1918 v ponorce U-23

21 námořníků zahynulo 21. února 1918 v rakousko-uherské ponorce U 23, které velel poručík Klemens Ritter von Bézard. Došlo k tomu poblíž albánského Vlore (40° 26' severní šířky a 19° 02' východní délky) a ponorku poslal ke dnu italský torpédový člun Aironé.

U-23 před svým potopením napadla paroloď Memfi, chráněnou trojčlenným doprovodem. Její dvě torpéda však šla mimo, ale vysunutý periskop zaregistrovala italská torpédovka Airone, která ponorku zničila vlečnou minou. Jednalo se o námořní minu o váze nálože 180 kg s kontaktní roznětkou, která byla tažená pod vodou na laně. Její výhodou bylo, že se dala spustit až do hloubky šedesáti metrůPři tomto útoku na U-23 zahynula celá jednadvacetičlenná osádka, ve které byli i čeští námořníci František Doležal, Arnošt Calábek, Antonín Holík, Rudolf Kozlovský a Josef Zřídkaveselý...Fotografie ponorky U-23 je přiložena k tomuto článku.

Informace o ponorce U-23.
 
Klemens Ritter von Bezard,
velitel ponorky U-23
Holíci na internetu.jpg, (154.89kB)
Jak vypadají dnešní Holíci ? Jaké jsou jejich tváře? Mají nějaké typické rysy ? Říkal jsem si, že by bylo zajímavé sehnat maximum fotografií, na kterých jsou jejich podoby zachyceny. Internet v tomto směru naskýtá velké možnosti, a tak se můžeme zahledět do tváří Holíků z nejrůznějších koutů Čech, Moravy a některých i z okolních zemí. Veškeré fotografie jsou veřejně dostupné, a tak se jistě nebude nikdo zlobit, že jsem si je vypůjčil a uveřejnil na svých stránkách.
Holíci na Slovensku.htm, (11.42kB)
 
Na Slovensku žije nejvíce Holíků v oblasti centrálního Slovenska v obci Očová. Žije zde mistr hry na fujaru Dušan Holík. Na tento pozoruhodný hudební nástroj nejenom hraje, ale též ho vyrábí. Ukázky jeho hry na fujaru a výroby jsou zde.
Verteilung des Namens Holik in Deutschland.htm, (14.66kB)
http://www.verwandt.de/karten/absolut/holik.html
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)