Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Genetická genealogie

Rozšíření haploskupiny R1a1a1g

Rozšíření haploskupiny R1a1a1g

R1a1a1g.jpg

Haploskupina R1a1a1g a její rozšíření ve východní a centrální Evropě. Tmavší barva znamená hustší výskyt zástupců této skupiny. Centrum bylo kdysi dávno v oblasti severozápadně od Ćerného Moře. Odtud se postupně haploskupina rozšířila většinou západním směrem do východní a centrální Evropy. K šíření došlo v několika vlnách. Otázka, se kterou vlnou se na naše území dostali předci mého rodu. Podle "zanechané genetické stopy" se přesunuli ze zmiňované stepní oblasti přes Ukrajinu a Polsko na naše území. V současné době je nejvíce podobných genetických profilů na území dnešního Polska.

 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)