Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Genetická genealogie

Martin Hollick Y-chromozom

Y-chromozom.doc, (107.5kB)
Podobné příjmení, ale jiný genetický profil.  V rámci genebaze.cz  v současné době běží projekt genetika a příjmení. je zajímavé zjištění, že nositelé stejného příjmení mohu či nemusí mít stejný či podobný genetický profil.  
 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)