Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Genetická genealogie

Chromozom Y se dědí pouze a výlučně z otce na syna. Máme–li v 10. koleni 2048 předků, chromozom Y jsme získali od toho jediného, který se nachází v "čistě otcovské" linii. Naše celková genetická výbava je ovšem pestrou směsí všech 2048 jedinců.
Pokud dojde k mutaci na chromozomu Y, přenáší se na syny, syny synů (pokud existují) a tak dále. Dnes jsou vědci schopni popsat různé mutace na chromozomu Y, které se vyskytují u lidí po celém světě. Existuje seznam všech známých mutací lidského chromozomu Y a jejich uspořádání do vývojového stromu.

V databázi genetických profilů ruské a polské šlechty jsem objevil profil velice podobný. Týká se šlechtice, který se jmenoval Piotr Kleczkowski z Kleczkowa, který žil v letech ca. 1340-1422. Podrobnější informace jsou zde: http://holikovi.mistecko.cz/file/18031102

Rozšíření haploskupiny R1a1a1g

R1a1a1g.jpg

Haploskupina R1a1a1g a její rozšíření ve východní a centrální Evropě. Tmavší barva znamená hustší výskyt zástupců této skupiny. Centrum bylo kdysi dávno v oblasti severozápadně od Ćerného Moře. Odtud se postupně haploskupina rozšířila většinou západním směrem do východní a centrální Evropy. K šíření došlo v několika vlnách. Otázka, se kterou vlnou se na naše území dostali předci mého rodu. Podle "zanechané genetické stopy" se přesunuli ze zmiňované stepní oblasti přes Ukrajinu a Polsko na naše území. V současné době je nejvíce podobných genetických profilů na území dnešního Polska.

Y-chromozom.doc, (107.5kB)
Ve světové databázi Y-chromozomu jsem narazil na jednoho Holíka z Čech, respektive původem z Moravy. Jeho haploskupina napovídá, že tato větev Holíků má svůj původ mezi jižními Slovany na Balkáně. Stejné příjmení, ale jiný genetický profil.  Příjmení vznikala často na několika místech současně, nezávisle na rodových vazbách. V případě příjmení Holík se jedná nejspíše o přezdívku. Děda Antonín Holík vždy říkal, že "jsme se kdysi dávno jmenovali jinak".  
Y-chromozom.doc, (107.5kB)
Podobné příjmení, ale jiný genetický profil.  V rámci genebaze.cz  v současné době běží projekt genetika a příjmení. je zajímavé zjištění, že nositelé stejného příjmení mohu či nemusí mít stejný či podobný genetický profil.  

R1a v Čechách a na Slovensku

R1a.png

Základní rozvětvení haploskupiny R1a v rámci databáze genebaze.cz .
 J1211 = můj profil.

R1a v Evropě

R1a.jpg

Haploskupiny a národy:

R1B:   Celtic, Germanic, Alpine
R1a :  Slavs, Kurgan
I1a:     Nordic- Viking
I1c:     Germanic / Central-Nordic
I1b:     South Slavic
J :        Mediterranian (Ancient Greeks and Romans)
N :       Uralic- SIberian
E3b :   Balkanic
G :       Caucasian
Q:        Hunnic

Haploskupiny ve světě

Haploskupiny.jpg

Současné rozšíření jednotlivých haploskupin ve světě. V České republice převažuje haploskupina R (R1a a R1b).

 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)