Historie rodu Holíků z Bořeňovic

Bořeňovice na mapách

grunt Holíků - cca 1840

grunt Holíků - cca 1840

Holíkovský grunt .jp

Na obrázku je vyznačena původní velikost gruntu před jeho rozdělením v pol. 19. století. Žlutě je vyznačena plocha obytných a hospodářských stavení, dvora a zahrady. Ke gruntu patřila též pole o rozloze cca 11 hektarů, která ovšem na mapě nejsou vyznačena.

 
“Jak je to smutné, ba až nedůstojné, když máme rodokmeny zvířat, a nevíme, jak se náš děd jmenoval.Co můžeme čekati od svých potomků, když budou míti k nám takovou úctu a zájem, jaký my máme k svým předkům?! Zapadneme v moře nepaměti, a nikdo nebude vědět, že jsme žili”. Dr. Ignác Horníček (Kniha o rodopisu, Vyškov 1939)